Skip to main content

Metódy mapovania a prieskumu krajinnej pokrývky sa vyvíjajú priamo úmerne s rozvojom technických možností, ktorými aktuálne ľudstvo disponuje. Ľudstvo sa dokumentovaniu mapového obrazu zeme venuje už od dávna.  Najviac správ z histórie geodézie je z miest, kde vznikli mohutné chrámy, paláce, pyramídy, prieplavy a zavodňovacie stavby, ktoré sa nemohli postaviť bez merania. Sú to správy, ktoré sa zachovali o Egypťanoch, Babylončanoch, Sírčanoch a v Európe o Grékoch a Rimanoch. Zachovali sa učebnice písané na papyruse, ktoré obsahujú návody na výpočet plôch a základné meračské postupy. Jednou z najstarších pamiatok z dejín geodézie je Guedova socha, ktorá sa našla pri Šatre v Mezopotámií z 22. storočia pred n.l. Babylonskí merači vyhotovovali plány miest a domov, ktoré kótovali klinovým písmom. Pri vytyčovaní objektu do jeho stredu zarazili kôl vysoký asi 0,30 m, od ktorého sa začali vytyčovať rozmery stavebného objektu. Pomocou kôlu sa do hlinených tabuliek vytesali alebo vyryli údaje o objekte. (1) 

Vysokú technickú úroveň dokumentácie zemského povrchu môžeme nájsť na území vyspelých národov v Ázii, Indii a iných,  kde sa ako artefakt zachovali nástenné maľby, hlinené platničky, ale aj meračské pomôcky, ktoré sú dôkazom o vyspelých pracovných postupoch. Fascinujúcim matematickým dielom, ktoré deklaruje vysokú technickú odbornosť a nepochybne „ genius loci ” je viac ako 3700 rokov stará Babylonská hlinená tabuľka Plimpton 322. Tabuľka Plimpton 322 stanovuje trigonometrický rad so základnou 60-číselného systému (nazývaného tiež „sexagesimal ”) a definuje štúdium trojuholníkov za pomoci jedného známeho pomeru strán pravouhlého trojuholníka na zistenie ďalších dvoch neznámych pomerov. Babylonská trigonometria vyjadruje vzťah pomocou Pytagorovej vety tisíc rokov pred narodením gréckeho matematika Pytagora. „To znamená, že má veľký význam pre náš moderný svet. Babylonská matematika už možno vyšla z módy viac ako 3000 rokov, ale má praktické využitie pre geodéziu, počítačovú grafiku a vzdelávanie, “ Toto je vzácny príklad starovekého sveta, ktorý nás učí niečo nové“. (2)

(1) Dejiny geodézie v skratke, Copyright © 2022 Geodézia Komárno. All rights reserved. Theme Spacious by ThemeGrill. Powered by: WordPress.

(2) Historia Mathematica, Volume 44, Issue 4, November 2017, Pages 395-419, Plimpton 322 is Babylonian exact sexagesimal trigonometry, Author